, Vurdering, Rydningshjælpen, Rydningshjælpen

Vurdering

RydningsHjælpen kan være behjælpelige overfor både advokater der er udpeget som bobestyrer af retskredsens skifteret eller hvis der skal vurderes et helt dødsbo til værdiansættelse i private sager.

Vi er meget diskrete og den endelige vurdering foreligger altid skriftligt og senest 24 timer efter gennemgang af boet.Der vil blive faktureret en fast timepris for vurderinger.

Har du eller din virksomhed behov for flere vurderinger løbende kan der aftales nærmere.

, Vurdering, Rydningshjælpen, Rydningshjælpen