, Velgørenhed, Rydningshjælpen, Rydningshjælpen

Velgørenhed

Rydningshjælpen donerer 5 % af vores årlige overskud til velgørende formål.

Vi vil ALTID give vores donationer til hjælpeorganisationer i Danmark som har 100% fokus på udsatte børn indenfor vores egne grænser.